سبد خرید

سوالات متداول

منظور از دکمه ذخیره سبد و پرداخت در آینده چیست؟
پس از زدن دکمه ثبت سبد و پرداخت چه اتفاقی خواهد افتاد؟